Kontakt


Email:
dominika@hungryslovak.sk
martina@hungryslovak.sk
info@hungryslovak.sk


FIMAS s.r.o.
Vilova 31, 851 01 Bratislava

IČO: 36720739
IČ DPH: SK2022298509
Spoločnosť zapísaná v OR SR okr. súdu BA1,
od. Sro, vl. č.: 43922/B
Tatra Banka - IBAN -SK5511000000002928835653